ACTIVITIES

กิจกรรม HOT

ประกวดราคาจ้าง เลขที่ TRS2-S-25 ( ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2 )
หมายเลขสมาชิก 14

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้าง เลขที่ TRS2-S-25 (ฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีความประสงค์จะจัดหาและจ้างก่อสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง 69 Kv พระนครใต้ (GIS) สำหรับโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานระยะที่ 2 โดยทำสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) โดยใช้งบประมาณ กฟผ. 

ขอเชิญร่วมงาน ACTFORUM 2021 ภายใต้แนวคิด The Recovery ในรูปแบบออนไลน์
หมายเลขสมาชิก 14
“The Recovery” แนวคิดของการบรรยายและสนทนาของงาน ACT Forum 2021 ที่ชวนให้วิทยากรผู้มีผลงานโดดเด่นจากหลากหลายสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความคิดในการฟื้นฟูสังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี สาธารณสุขและโครงสร้างพื้นฐานหลังวิกฤตการณ์โรคระบาด

.

สภาสถาปนิก ขอเชิญทุกท่านมาร่วมหาคำตอบ เตรียมความพร้อมและปรับตัวรับกับสังคมโลกที่กำลังฟื้นตัวร่วมกัน ในงาน ACT Forum 2021 ในวันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน, 4 และ 11 ธันวาคม 2564 ซึ่งปีนี้การจัดงานเป็นรูปแบบการสัมมนาสดผ่านระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการบรรยาย

.

ชมรายชื่อวิทยากรและหัวข้อการบรรยายของ ACT Forum 2021 ได้ที่


.

ลงทะเบียนเข้าร่วม Live Event ล่วงหน้า สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกสภาสถาปนิกเท่านั้น


 

ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้าง ตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคก่อสร้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน2564
หมายเลขสมาชิก 14

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย ขอความร่วมมือท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้าง ตอบแบบสำรวจความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคก่อสร้าง #ประจำเดือนพฤศจิกายน2564


** https://forms.gle/sFYwScmLS8FL7LtU7


** ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 **


สมาคมฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม โดยข้อมูลที่ได้รับจากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ ในการนำไปใช้หารือกับภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในการกำหนดนโยบายหรือมาตรการช่วยเหลือที่เหมาะสม พร้อมทั้งเป็นการช่วยกันพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป โดย #ผลสรุปจะมีความแม่นยำมากขึ้นเมื่อมีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนมาก #ขอให้ทุกท่านช่วยให้ข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้รับมีความถูกต้องและสะท้อนความเป็นจริงของภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างมากที่สุด


หมายเหตุ: ท่านสามารถเลือกได้ว่าชื่อผู้ตอบจะเป็นความลับหรือลงชื่อเพื่อรับการติดต่อกลับ (สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย :: คุณจิตสุภา 08-6730-7947 / คุณรัชณภัค 08-9696-1935)

กิจกรรมล่าสุด NEW

Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved