ที่ปรึกษา

คณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมัยวาระปี 2564-2566

 1. นายสมบัติ เพ็ชรตระกูล
 2. นายยิ้ม ตรีวิศวเวทย์
 3. นางสุมาลี บุญพจนสุนทร
 4. นายภูมิสัน โรจน์เลิศจรรยา
 5. นายพลพัฒ กรรณสูต
 6. นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ
 7. นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ สมัยวาระปี 2564-2566

คณะที่ปรึกษานายก สมัยวาระปี 2564-2566

 1. นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ | ประธานที่ปรึษานายก
 2. นายเปรมชัย กรรณสูต
 3. นายพงษ์ศักดิ์ ธนศรีวนิชชัย
 4. นายปลิว ตรีวิศวเวทย์
 5. นายสนั่น อังอุบลกุล
 6. นายภาคภูมิ ศรีชำนิ
 7. นายประเสริฐ วรปัญญา
 8. นายณัฐพร พรหมสุทธิ
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved