INTERNAL ACTIVITIES

INTERNAL EVENT นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล กรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการจัดงานเสวนาวิชาการ “ทิศทาง EIA กทม. 2024”
นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล กรรมการบริหารฯ เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการจัดงานเสวนาวิชาการ “ทิศทาง EIA กทม. 2024”
29 May 2024 เวลา 09:03 น.
นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมหารือ เตรียมการจัดงานเสวนาวิชาการ “ทิศทาง EIA กทม. 2024” ที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ โดยงานเสวนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร โดยมี นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าฯ กทม. นายประพาส เหลืองศิรินภา ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารสำนักสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 สำนักสิ่งแวดล้อม ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง [ 28 พฤษภาคม 2567 ]
ท่านสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างของ กทม. สามารถร่วมตอบแบบสอบถามประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะสู่การเสวนา "ทิศทาง EIA กทม. 2024" ผ่าน Google Form ได้ที่ https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfdMDt4Rvm.../viewform...
Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved