ACTIVITIES

EVENT > ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด”
ขอเชิญร่วมสัมมนาออนไลน์ “สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด”
06 May 2021 เวลา 12:48 น.

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center) จัดกิจกรรมพิเศษ!!! สำหรับสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เรื่องนี้ช่วยชี้แนะ EP 1 : “สินเชื่อฟื้นฟู อยากกู้ต้องรู้รายละเอียด” สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้ประกอบการของ SMEs ที่เป็นสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้ ทราบถึงมาตรการสินเชื่อฟื้นฟูฯ กับ คุณสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A.Center)

- รอบที่ 1 วันพุธที่ 19 พ.ค.64 เวลา 13.30 – 15.00 น.

- รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 พ.ค.64 เวลา 10.30 – 12.00 น.

จำนวนจำกัดรอบละ 30 ท่าน!!!  สมัครเข้าร่วมรับฟังได้ที่ https://bit.ly/3u8B501

 

Admin TCA
Follow Us

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่อยู่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved