สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

| 02 สิงหาคม 2561

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์ที่จะเปิดให้มี การประกวดราคางานปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 7 รายการ คือ

1. งานปรับปรุงตลาดและระบบไฟฟ้าตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดสงขลา (ตลาดโครงการ 2)

2. งานปรับปรุงซ่อมแซมตลาดตอน 2 จังหวัดราชบุรี (โซนอาหาร)

3. งานซ่อมแซมอาคารศาลาเฉลิมธานี

4. งานติดตั้งโครงหลังคา อาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง จำนวน 54 หลัง และงานปรับปรุงซ่อมแซมหลังคา อาคารพักอาศัย 8 ชั้น (อาคาร1-4) โครงการเทพประทาน

5. งานปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักอาศัย จำนวน 33 ห้อง อาคารพักอาศัย 8 ชั้น (อาคาร 1-4) โครงการเทพประทาน

6. งานปรับปรุงซ่อมแซมท่อเมนน้ำประปาอาคาร 26 ชั้น และอาคาร 7 ชั้น โครงการคลองไผ่สิงโต

7. งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพักอาศัย 6 ชั้น โครงการพัฒนาชุมชนสามเสน

 

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ประกาศการประกวดราคา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประกวดราคากรอกเอกสารหนังสือรับรองด้านคุณสมบัติพร้อมซื้อแบบและรายการประกอบแบบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561 (ในวันและเวลาราชการ) ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร 6 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ชี้แจงรูปแบบและรายการประกอบแบบแก่ผู้ร่วมประกวดราคา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 และวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดจะแจ้งอีกครั้งในวันลงทะเบียน)

ถาม-ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประกวดราคา ระหว่างวันอังคารที่ 14 และวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7225, 0-2787-7277, 0-2787-7284-85

หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ cpbbidding@crownproperty.or.th

ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการประกวดราคาทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

ยื่นซองประกวดราคา วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09.15 น. (ลงทะเบียนยื่นซองระหว่างเวลา 07.30-09.00 น.) ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ผู้สนใจสามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานพิเศษ สำนักงานทรัพย์สิน ส่วนพระมหากษัตริย์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2787-7225, 0-2787-7277, 0-2787-7284-85  

หมายเหตุ งานที่ดำเนินการในส่วนพื้นที่จังหวัดสงขลา สามารถซื้อแบบ ฯ ได้ที่สำนักงานทรัพย์สิน ฯ จังหวัดสงขลา และงานที่ดำเนินการในส่วนพื้นที่จังหวัดราชบุรี สามารถซื้อแบบ ฯ ได้ที่สำนักงานทรัพย์สิน ฯ จังหวัดเพชรบุรี ได้อีกช่องทางหนึ่ง

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ


ที่มา: http://www.crownproperty.or.th/
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine