:: ขอเชิญร่วมงานสัมมนา“มองวิกฤตให้เป็นโอกาส กับตลาดตะวันออกกลางและโอกาสของนักธุรกิจไทยจากงาน World Expo 2020 Dubai”

| 2018-06-25 13:37:50


ด้วยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดจัดสัมมนาเรื่อง “มองวิกฤตให้เป็นโอกาส กับตลาดตะวันออกกลางและโอกาสของนักธุรกิจไทยจากงาน World Expo 2020 Dubai” ในวันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษกกรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทย ได้ทราบถึงโอกาสของสินค้าและบริการ และแนวทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อรองรับโครงการก่อสร้างและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงาน World Expo 2020 Dubai รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 หรือกรณีมีผู้สมัครครบตามจำนวนแล้ว (เป้าหมาย 200 ราย) หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่โครงการ นายนราธิป รักษากิจ ที่เบอร์โทรศัพท์ 0-2507-8420 E-mail : service3@ditp.go.th

 

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine