:: สรุปประเด็นคำถาม-คำตอบ (FAQ) ประจําเดือน เมษายน 2561

| 2018-06-01 10:46:35


สรุปประเด็น คำถาม-คำตอบ ที่บ่อย(FAQ) ของระบบจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2561 จาก Facebook ​จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

ที่มา : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine