:: ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่ ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road” เป็นกิจกรรมคู่ขนานเพื่อตอบแทนสังคม

| 2017-08-31 11:07:59


เว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ

 

กรมการค้าต่างประเทศขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ “ล้วงลึกยุทธศาสตร์พญามังกรใหม่  ไทยได้อะไรจาก One Belt, One Road” เป็นกิจกรรมคู่ขนานเพื่อตอบแทนสังคม ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
- หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560
- ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า โทร. 02-547-4872 คุณจินตนา, 02-547-5097 คุณจรรยา, 02-547-4855 คุณณัชพัฒน์ หรือ สายด่วน 1385
หมายเหตุ: กรมการค้าต่างประเทศจะส่งแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาพร้อมลำดับที่ ไปทางอีเมล์ที่ท่านให้ไว้ เพื่อนำมาแบบตอบรับมาแสดงหน้างาน หรือแจ้งลำดับที่ที่ตอบรับไปทางอีเมล์

     ***Download กำหนดการสัมมนา***

 

สามารถลงชื่อเข้าร่วมงานสัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ http://www.dft.go.th/th-th/seminar3_11092560

 

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine