:: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Thai Trade Exhibition-UAE 2017

| 2017-08-16 15:33:11


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Thai Trade Exhibition UAE 2017

 

เนื่องด้วย บริษัท เวก้า อินเตอร์เทรด แอนด์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ร่วมกับบริษัท เอเชียไลฟ์มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด และสภาธุรกิจไทยในดูไบและรัฐตอนเหนือของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (Thai Business Council – Dubai) ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ประกอบการไทยในการขยายช่องทางการตลาดไปยังต่างประเทศ โดยการสนับสนุนและความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐของรัฐชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าของสินค้าและบริการของผู้ประกอบการไทยในตลาดตะวันออกกลาง หรือกลุ่มประเทศความร่วมมืออ่าวอาหรับ (Gulf Cooperation Council : GCC) ที่มีขนาดใหญ่ มีศักยภาพและกำลังซื้อสูง จึงได้กำหนดการจัดโครงการ “Thai Trade Exhibition-UAE 2017” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ SMEs ไทยได้นำเสนอสินค้าและบริการ รวมถึงเจรจาการค้าเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธุรกิจโดยตรงกับผู้ประกอบการท้องถิ่น และนักธุรกิจในแถบภูมิภาคตะวันออกกลาง ผ่านงานแสดงสินค้าและกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs ของไทยในตลาดตะวันออกกลาง

ทางคณะผู้จัดฯ ใคร่ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ร่วมนำพาสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย เข้าร่วมโครงการงาน “Thai Trade Exhibition – UAE 2017  ดาวน์โหลดรายละเอีดยได้ ที่นี่

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine