:: "ช.การช่าง" เร่งทางคู่สายอีสาน ปลายปีเปิด 50 กม. "บ้านเกาะ-เมืองคง"

| 2017-05-12 14:34:08


คอลัมน์ เวนคืนอัพเดต

หลังเปิดไซต์ก่อสร้างรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น ระยะทาง 187 กม. ใช้เงินลงทุน 23,430 ล้านบาท เมื่อเดือน ก.พ. 2559

ผ่านมากว่า 1 ปี กลุ่มกิจการร่วมค้าซีเคซีเอช (บมจ.ช.การช่าง-ช.ทวี-เสริมสงวน) เดินเครื่องจนผลงานก่อสร้างรุดหน้า 23.17% และเร็วกว่าแผน 0.15%

"พงษ์สฤษดิ์ ตันติสุวณิชย์กุล" ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพัฒนาธุรกิจ บมจ.ช.การช่าง กล่าวว่า งานก่อสร้างโครงการคืบหน้าเร็วมาก เนื่องจากสร้างอยู่บนแนวรถไฟสายเดิม มีแผนจะทยอยเปิดให้บริการบางส่วนภายในปลายปีนี้ ระยะทางประมาณ 50 กม. จากสถานีบ้านเกาะ-เมืองคง จากทั้งโครงการจะแล้วเสร็จเปิดใช้ในเดือน ก.พ. 2562

มี 11 สถานี ประกอบด้วย สถานีบ้านเกาะ สถานีบ้านกระโดน สถานีบ้านหนองกันงา สถานีหนองแมว สถานีโนนสูง สถานีบ้านดงพลอง สถานีบ้านมะค่า สถานีเนินถั่วแปบ สถานีพลสงคราม สถานีบ้านดอนใหญ่ และสถานีเมืองคง และมีจุดจอดรถที่สถานีบ้านหนองกันงา และสถานีเนินถั่วแปบ

ทั้งนี้จากการออกแบบของ "ร.ฟ.ท.-การรถไฟแห่งประเทศไทย" โครงการรถไฟทางคู่จิระ-ขอนแก่น ตลอดระยะทาง 187 กม. เป็นระบบรางกว้าง 1 เมตร โดยก่อสร้างทางเพิ่ม 1 ทาง ด้านขวาขนานไปกับทางรถไฟเดิม มี 19 สถานี โดยโครงสร้างเป็นทางวิ่งระดับพื้นทั้งหมด ยกเว้นช่วงบริเวณสถานีขอนแก่นจะเป็นทางรถไฟยกระดับ ระยะทางประมาณ 5.4 กม. โดยจะรื้อสถานีเดิมทิ้งและสร้างสถานีใหม่ขึ้นมารองรับ หลังจากถูกยกระดับให้เป็นสถานีขนาดใหญ่พิเศษแห่งแรกในภูมิภาค

นอกจากนี้ มีสะพานรถไฟจำนวน 84 สะพาน งานก่อสร้างสถานีรถไฟระดับพื้น 18 สถานี และป้ายหยุดรถไฟ 7 แห่ง และงานก่อสร้างย่านเก็บกองและขนถ่ายตู้สินค้า (CY) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สถานีบ้านกระโดน สถานีชุมทางบัวใหญ่ และสถานีท่าพระ

งานก่อสร้างโยธาและอื่น ๆ ของโครงการ เช่น ระบบระบายน้ำ สะพานลอยคนเดินข้าม รั้วตลอดแนวของโครงการ ถนนยกระดับ (Overpass) ถนนยกระดับรูปตัวยู หรือยกระดับทางรถไฟ เพื่อแก้ปัญหาจุดตัดระหว่างถนนกับทาง

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้การเดินทางและขนส่งสินค้าไปสู่ภาคอีสานรวดเร็วยิ่งขึ้นเนื่องจากไม่ต้องรอสับหลีกและไม่มีจุดตัดให้หยุดระหว่างทางจะจูงใจให้ผู้ประกอบการปรับโหมดการขนส่งสินค้าจาก"ถนน" มาสู่ "ราง" มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนด้านโลจิสติสก์ของประเทศ

จากการประมาณการคาดว่าจะรองรับปริมาณผู้โดยสารและสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพคาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารประมาณ27,200-38,800คนต่อวัน และปี 2577 เพิ่มขึ้นเป็น 37,000-55,000 คนต่อวัน และคาดการณ์ปริมาณขนส่งสินค้าที่ผ่านเส้นทางประมาณ 10,900-11,300 ตันต่อวัน และปี 2577 เพิ่มขึ้นเป็น 36,400 ตันต่อวัน

และในอนาคตอันใกล้ "ร.ฟ.ท." มีแผนการสร้างรถไฟทางคู่เฟสที่ 2 อีก 9 โครงการ ซึ่งหนึ่งในนี้จะมีโครงการต่อขยายจาก "ขอนแก่น-หนองคาย" ระยะทาง 167 กม. เงินลงทุน 26,663 ล้านบาท จะทำให้การเชื่อมโยงการค้าและลงทุนกับ สปป.ลาวและจีน ผ่านเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนหนองคายคึกคักมากขึ้นตามไปด้ว


ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1494413184)

 

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine