:: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการ "การออกแบบโครงสร้างชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง"

| 2016-09-08 10:55:56


ศูนย์พัฒนาการวิจัยและวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม  การออกแบบโครงสร้างชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง   หลักสูตรอบรมนี้จึงได้เสนอแนวทางการตรวจสอบ การใช้งาน รวมถึงแนวทางการออกแบบโครงสร้างชั่วคราว เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ผ่านกระบวนการถ่ายทอดที่เป็นรูปธรรมด้วยการยกตัวอย่างกรณีศึกษาจริง ทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้แบบบูรณาการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้การทำงานได้อย่างดี ซึ่งโครงการจัดขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม  พ.ศ. 2559  เวลา 09.00-16.30  น. ณ ห้อง 3503 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (พัฒนาการ) หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร ได้>>  ที่นี่ 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine