พิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคม สมัยวาระปี พ.ศ.2561-2563

| 19 เมษายน 2561


ภาพข่าว : 19 เมษายน 2561 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งนายกสมาคม สมัยวาระปี พ.ศ.2561-2563 โดยคุณสังวรณ์   ลิปตพัลลภ อดีตนายกสมาคม ได้กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีแก่คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมท่านใหม่ พร้อมทั้งได้ร่วมลงนามในเอกสารการส่งมอบงานในหน้าที่การบริหาร จัดขึ้น ณ สำนักงานสมาคมฯ อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 14 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ ชุดสูท  à¹ƒà¸™à¸ à¸²à¸žà¸­à¸²à¸ˆà¸ˆà¸°à¸¡à¸µ 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังยืน

 

 


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll MagazineBGF ITD