คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ

| 05 มีนาคม 2561


คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ การขึ้นทะเบียน เลื่อนชั้น เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้าง

ดาวน์โหลดเอกสาร >>>

 

ที่มา : ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (http://www.gprocurement.go.th)


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll MagazineBGF บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ITD