โปรโมชั่น หนังสือ Thailand Construction Handbook 2015 " คู่มือธุรกิจก่อสร้างไทย "

| 16 มิถุนายน 2560


โปรโมชั่น หนังสือ Thailand Construction Handbook 2015 " คู่มือธุรกิจก่อสร้างไทย " หนังสือที่รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับ

  • วงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในยุค AEC
  • รายชื่อผู้ประกอบการก่อสร้าง
  • ทำเนียบวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ
  • จัดพิมพ์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ

 


  • ปีที่ 2047 NOVEMBER-DECEMBER 2017

Read MoreAll MagazineNL Development Public Company Limited BGF โครงการมิตซูบิซิ ACF Special Conference 2017 : Reports and Presentation บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ITD SCF