โปรโมชั่น หนังสือ Thailand Construction Handbook 2015 " คู่มือธุรกิจก่อสร้างไทย "

| 16 มิถุนายน 2560


โปรโมชั่น หนังสือ Thailand Construction Handbook 2015 " คู่มือธุรกิจก่อสร้างไทย " หนังสือที่รวบรวมสาระสำคัญเกี่ยวกับ

  • วงการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในยุค AEC
  • รายชื่อผู้ประกอบการก่อสร้าง
  • ทำเนียบวัสดุก่อสร้างทั่วประเทศ
  • จัดพิมพ์ 2 ภาษา ไทย-อังกฤษ

 


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine