สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง NODE ใหม่ เพื่อทดแทน ปณ.เชียงราก

| 13 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

กำหนดยื่นซอง: ณ ฝ่ายพัสดุ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ตามเวลาของฝ่ายพัสดุ เป็นมาตรฐาน

กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันเดียวกัน เวลา  : 11.00 น.

ราคากลางเป็นจำนวนเงิน : 2,862,900.00 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำหน่ายชุดแบบ/รายการและเอกสารสอบราคาชุดละ 1,926.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามได้ที่ :ส่วนการจ้างก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-104-3591 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ทุกวันทำงานปกติของ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

 

 

 

 

 

 


ที่มา: http://procurement.cattelecom.com/UploadFiles/Purchase/3002-08062561.pdf
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine