TCA ACTION


 • นายสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ฯ

  | 11 มกราคม 2562

  TCA News :: เมื่อวันที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา นายสมชัย สันตินิภานนท์ กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ และงานสาธารณะ ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค

  More Info
 • นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมฯ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว

  | 21 ธันวาคม 2561

  ภาพข่าว :: นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการรถบรรทุกสีขาว ตามนโยบายรัฐบาลในการเข้มงวดกวดขันน้ำหนักรถบรรทุก ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม ซึ่งในการทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ครั้งนี้ มีหน่วยงานที่เล็งเห็นความสำคัญ 16 หน่วยงาน ประกอบด้วย ส่วนราชการ ได้แก่ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมการขนส่งทางบก และกรมเจ้าท่า หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาคอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ได้แก่ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บริษัทสตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด บริษัทบางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และสหพันธ์และสมาคมด้านการขนส่ง ได้แก่ สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมการก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  More Info
 • โครงการสุดพิเศษ !!! แพล้นท์ผสมยางมะตอยร้อนระดับโลก โดยมอบส่วนลดสุดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ

  | 14 ธันวาคม 2561

  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท Ammann จำกัด ได้จัดโครงการโปรโมชั่นสุดพิเศษ "แพล้นท์ผสมยางมะตอยร้อนระดับโลก!!! "โดย มอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสั่งซื้อแพล้นท์ผสมยางมะตอยร้อน สั่งจองด่วนตั้งแต่ 9 พ.ย.61- 31 ม.ค.62 เท่านั้น

  สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามราคาพร้อมรายละเอียด และขอรับแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ที่คุณประภัสสร ศุภมงคล โทร 02-251-4471-3 ต่อ 101 E-mail : office@tca.or.th, www.tca.or.th และ Facebook : สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์-TCA

  More Info

Construction News

:: ขอข้อคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม| 15 มกราคม 2562

:: การยกเลิกการยื่นแบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.1) ต่อกรมสรรพากร| 22 พฤศจิกายน 2561

More Info


ข่าวประกวดราคา

:: โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา | 17 มกราคม 2562

:: สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เปิดประกวดราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค | 02 สิงหาคม 2561

More Info


BGF ITD