TCA ACTION


  • ผู้รับเหมาเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการเยียวยาผลกระทบค่าแรง300 บาทแล้ว

    | 08 กันยายน 2559

    นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมให้ครอบคลุมผลกระทบของผู้ประกอบการก่อสร้างให้สามารถทำงานให้กับภาครัฐแล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็ว ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ

    More Info

Construction News

:: จีนส่งแบบสร้างรถไฟเร็วสูง 3.5 กม.ให้ไทย เร่งตรวจสรุปเสร็จก่อน ม.ค.60| 08 ธันวาคม 2559

:: เผยเริ่มรื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธิน คืนนี้ เที่ยงคืน!| 07 ธันวาคม 2559

More Info


ข่าวประกวดราคา

:: ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ถนนหน้าเทศบาล | 07 พฤศจิกายน 2559

:: งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ø ๑/๒ นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง | 31 สิงหาคม 2559

More Info


บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด Sino-Thai ch-karnchang