TCA ACTION


  • ผู้รับเหมาเฮ! ครม.ไฟเขียวมาตรการเยียวยาผลกระทบค่าแรง300 บาทแล้ว

    | 08 กันยายน 2559

    นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงานอันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เพิ่มเติมให้ครอบคลุมผลกระทบของผู้ประกอบการก่อสร้างให้สามารถทำงานให้กับภาครัฐแล้วเสร็จตามสัญญาโดยเร็ว ประกอบด้วย 4 ประเด็นคือ

    More Info

Construction News

:: โครงการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือและติดตามการต่ออายุโรงงานที่ขาดการจัดการกากอุตสาหกรรม| 19 ตุลาคม 2559

:: ประกาศคณะอนุกรรมการสรรหาสมาชิกสภาวิศวกร ผู้สมควรได้รับการเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกรเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ ที่ 1/2559 เรื่อง การรับสมัครและกำหนดระยะเวลารับสมัครสมาชิกสภาวิศวกรเข้ารับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการจรรยาบรรณ (สมัยที่ 6)| 12 ตุลาคม 2559

More Info


ข่าวประกวดราคา

:: งานจัดซื้อมาตรวัดน้ำขนาด ø ๑/๒ นิ้ว จำนวน 20,000 เครื่อง | 31 สิงหาคม 2559

:: ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประมูล การพัฒนาของภาคอีสาน Container Terminal ท่าเรือโคลัมโบ | 27 มิถุนายน 2559

More Info


CWALL บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด Sino-Thai ch-karnchang