ACTIVITIES

EVENT > ประกาศราคาจ้างเลขที่ TS12-S-22 จัดหาและก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง
ประกาศราคาจ้างเลขที่ TS12-S-22 จัดหาและก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง
26 June 2020 เวลา 13:58 น.

ประกาศการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) มีการแก้ไขรายละเอียดในประกาศราคาจ้างเลขที่ TS12-S-22 จัดหาและก่อสร้างขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 Kv ระยอง 2 และจัดหาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูง 15 Kv ระยอง 3 และสถานีไฟฟ้าแรงสูง 115 Kv สัตหีบ 1 สำหรับโครงการขยายระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 12

สถานที่ก่อสร้าง : สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 4 สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 2 สถานีไฟฟ้าแรงสูงระยอง 3 และสถานีไฟฟ้าแรงสูงสัตหีบ 1

ราคาก่อสร้าง : 1,150,000,000 บาท 

การยื่นซองประกวดราคา : กำหนดยื่นซองด้านเทคนิคพร้อมซองราคา ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น.-10.00 น. และเปิดซองด้านเทคนิคเวลา 10.00 น. ณ ห้องหมายเลข 1202/1 ชั้น 12 อาคาร ท. 101 การไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี

การขายเอกสารประกวดราคา สอบถามมูลเพิ่มเติม :  ผู้ที่สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และขอซื้อเอกสารประกวดราคาในราคาชุดละ 15,000 บาท  แผนกจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศสายงานระบบส่ง (ห้องหมายเลข 1202/2 ชั้น 12 อาคาร ท. 101)  กองการจัดซื้อจัดจ้างต่างประเทศ สายงานระบบส่ง ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ การไฟฟ้าไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เชิงสะพานพระราม 7 จังหวัดนนทบุรี หรือสอบถามทางโทรศัพท์ 02-436-0342 หรืออีเมล procurement.tse@egat.co.th  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  http://www4.egat.co.th/fprocurement/biddingeng/

หมายเหตุ เลื่อนกำหนดยื่นซองด้านเทคนิคพร้อมซองราคาและเปิดซองข้อกำหนดด้านเทคนิค จากเดิมวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved