ACTIVITIES

EVENT > เชิญร่วมเสวนา การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
เชิญร่วมเสวนา การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย
02 June 2020 เวลา 16:17 น.

สำนักการโยธาดำเนินการปรับปรุงสะพานพระราม 8 ที่เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2545 ซึ่งในปัจจุบันเปิดใช้งานมาแล้วกว่า 18 ปี โดยได้รับการตรวจสอบประจำวงรอบทุกๆ 10 ปี ประกอบด้วย

▸การตรวจวัดพฤติกรรมสะพานลอยและออกแบบซ่อมโครงสร้างสะพานพระราม 8

▸การทำความสะอาดเคเบิ้ล 84 เส้น

▸การเปลี่ยนวัสดุป้องกันการเกิดสนิมในหัวเคเบิ้ล 168 จุด

▸การอุดซ่อมรอยแตกตามผิวคอนกรีตเสากระโดง

▸การทำความสะอาดโครงสร้างส่วนบนและปูผิวจราจรใหม่

▸การทำความสะอาดโครงสร้างส่วนล่างบริเวณตอม่อสะพาน

▸การปรับปรุงรอยต่อเผื่อขยาย

▸การทำความสะอาดชุดแผ่นรองรับคาน

▸ล้างทำความสะอาดและซ่อมแซมระบบระบายน้ำ

▸ปรับปรุงระบบไฟฟ้า กล้องวงจรปิด และซ่อมบำรุงรักษาลิฟท์

ดังนั้น การกำหนดแนวทางการปรับปรุงซ่อมแซมให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมจราจร จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้โครงสร้างสะพานมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยในการใช้งาน และช่วยยืดอายุการใช้งานของสะพานให้คงอยู่ยาวนานอีกด้วย

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแชร์แนวคิดและประสบการณ์จริง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการฟื้นฟู บูรณะสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ (เก่า) ที่สำคัญในประเทศไทย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการเสริมกำลังทั้งในส่วนของฐานรากโครงสร้างและสายเคเบิลที่ใช้ยึดสะพาน เพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ที่งาน INTERMAT ASEAN 2020 ในหัวข้อเรื่อง “การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย” โดย TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11:00-12:30 น. ณ ห้องสัมมนา A อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

 

Admin TCA
Follow Us
Copyright By Wolves Corporation, All Right Reserved