สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในอาคาร CAT TOWER บางรัก เป็น Temp Office ชั้น 16

| 13 มิถุนายน 2561

หน่วยงาน : บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

กำหนดยื่นซอง: ณ ฝ่ายพัสดุ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ตามเวลาของฝ่ายพัสดุ เป็นมาตรฐาน

กำหนดเปิดซอง :11.00 น.

ราคากลาง เป็นจำนวนเงิน : 8,365,010.00 บาท  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จำหน่ายชุดแบบ/รายการและเอกสารสอบราคาชุดละ 5,671.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สอบถามได้ที่ :ส่วนการจ้างก่อสร้าง ฝ่ายพัสดุ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร 02-104-3591 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00-15.30 น. ทุกวันทำงานปกติของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

รายละเอียด >>> สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในอาคาร CAT TOWER บางรัก เป็น Temp Office ชั้่น 16

 

 


ที่มา: http://procurement.cattelecom.com/UploadFiles/Purchase/2990-08062561.pdf
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine