โครงการซ่อมแซ่มปรับปรุงอาคารสำนักคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติ สำหรับเอเซียและแปซิฟิก

| 07 มีนาคม 2561

ด้วยกระทรวงต่างประเทศได้รับหนังสือจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซ่มปรับปรุงอาคาร UNESCAP ซึ่งปัจจุบัน อยู่ในขั้นตอนการออกแบบ และการเตรียมประกวดราคาเพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซ่มสำนักงาน UNESCAP จึงมีจุดประสงค์จะเชิญชวนวิศวกรไทยสมัครเป็นเจ้าหน้าที่โครงการและเชิญชวนผู้รับเหมาก่อสร้างไทยเข้าร่วมการประกวดราคาเพื่อเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วย มีรายละเอียดดังนี้

 

ประกาศเชิญชวนบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเข้าข่ายสมัครเข้าร่วมประมูลเป็นผู้รับเหมาโครงการ (Vendors) โดยบริษัทที่สนใจจะต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ สำนักเลขาธิการสหประชาชาติ (www.unqm.orgไม่เสียค่าใช้จ่าย  และกรอบแบบแสดงความสนใจ Expression of interest : EOI) หรือดำเนินการทางเว็บไซต์ https://www.un.org/Depts/ptd/node/add/interest-expressed

 

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม EOI ทางเว็บไซต์ http://www.un.org/depts/ptd/pdf/eoi14729.pdf

 

 


ที่มา:
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine