จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Lubricants Distribution Center)

| 26 มกราคม 2561

เนื่องด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) มีความประสงค์จะจัดหา ผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Lubricants Distribution Center) โดยวิธีการประมูลเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้สนใจสามารถติดต่อซื้อรายละเอียดได้ในราคาชุดละ 10,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2561 ระหว่างเวลา 9:00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ ณ สถานที่ ส่วนจัดหาพัสดุกลาง ฝ่ายกลยุทธ์จัดหาพัสดุและบริหารสำนักงาน ชั้น 1 อาคารจอดรถพนักงาน สำนักงานใหญ่ ปตท. 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร. 0-2537-2066

 

ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดของประกาศได้ที่เว็บไซต์ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศเลขที่ 1150020746 เรื่อง จ้างเหมาออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Lubricants Distribution Center)  http://www.pttplc.com หรือ ดาวน์โหลดรายละเอียดได้  ที่นี่ 

 


ที่มา: http://www.pttplc.com
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine