:: มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมากจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล”

| 2019-05-13 11:02:11


เรียน    ท่านสมาชิกสมาคมฯ

 

กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือเวียน ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว165 เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมากจากเหตุอุทกภัยในจังหวัดสตูล ลงวันที่ 26 เมษายน 2562  ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine