:: ถนนเลี่ยงเมืองชุมพรสร้างคืบ 70% เปิดใช้ ก.พ.ปีหน้า แก้รถติดแยกปฐมพร

| 2018-08-21 09:48:49


 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2561 นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) ประกอบด้วยแขวงทางหลวงชนบทชุมพร แขวงทางหลวงชนบทระนอง แขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี และแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช

 
รับฟังบรรยายสรุปถึงความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างถนนสาย จ ผังเมืองรวมเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่า 70% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 788 ล้านบาท

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดความหนาแน่น คลี่คลายการจราจรบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 327 (สี่แยกปฐมพร-เมืองชุมพร) เพิ่มทางเลือกในการคมนาคมขนส่ง เข้า-ออก ตัวเมืองชุมพร เป็นการสนับสนุนการกระจายปริมาณการจราจรบนถนนทางหลวงสายหลัก

อีกทั้งเป็นถนนเลี่ยงเมืองเพื่อลงสู่ภาคใต้แนวใหม่ ร่นระยะทางไปอีกประมาณ 6 กิโลเมตร ประหยัดเวลาในการเดินทางสู่เส้นทางหลัก ตลอดจนเป็นการขยายชุมชนออกไปทางด้านทิศใต้ และเพื่อพัฒนาเมืองตามแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัด

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine