:: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การบริหารโครงการแบบมืออาชีพ" (Professional Project Management)

| 2018-08-01 13:57:26


เรียน    สมาชิกสมาคมฯ

           ขอเชิญสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนา "การบริหารโครงการแบบมืออาชีพ" (Professional Project Management) ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารที่ทำการสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ.ลาดปลาเค้า 14 กทม.

>> วิทยากร: รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์

>> ค่าสมัคร: ท่านละ 4,000 บาท

>> รายได้ส่วนหนึ่งสมทบทุนในโครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช.

 

 

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine