:: บอร์ดทอท.ไฟเขียวงบ 5.3 หมื่นล้าน ขยายสนามบินดอนเมือง-เชียงใหม่

| 2018-07-26 17:10:55


บอร์ด ทอท.ไฟเขียวงบ 5.3 หมื่นล้าน ขยายสนามบินดอนเมือง-เชียงใหม่ หวังเพิ่มขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร คาดแล้วเสร็จทยอยเปิดใช้ปี 65

รายงานข่าวจากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เปิดเผยถึงผลการประชุมคณะกรรมการ(บอร์ด) วันที่ (25 ก.ค.) โดยระบุว่า บอร์ด ทอท.มีมติเรื่องการปรับปรุงแผนแม่บทท่าอากาศยาน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ระยะที่ 1 โดยบอร์ดได้เห็นชอบงบประมาณกว่า 5.3 หมื่นล้านบาทเพื่อขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารของท่าอากาศยานดังกล่าว

แบ่งออกเป็น โครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 วงเงินลงทุน 37,590.246 ล้านบาท และโครงการพัฒนา ทชม.ระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 15,818.507 ล้านบาท รวมไปถึงการก่อสร้างอาคารบริการผู้โดยสารบริเวณลานจอดสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (Association of Thai Travel Agents : ATTA) ทดม.ในวงเงินงบประมาณ 207,106,739. บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

สำหรับโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 จะดำเนินการระหว่าง พ.ศ.2561-2567 เพิ่มศักยภาพพื้นที่ให้มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 40 ล้านคนต่อปี จากรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ.2560 โดยจะรื้ออาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (หลังเดิม) พร้อมอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 เพื่อก่อสร้างเป็นอาคารผู้โดยสาร อาคาร 3 พื้นที่ 155,000 ตารางเมตร มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารระหว่างประเทศได้ 18 ล้านคนต่อปี

หลังจากนั้นจะปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ โดยระหว่างการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ผู้โดยสารภายในประเทศจะสามารถใช้บริการได้ที่อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการผู้โดยสาร เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จทั้ง 2 อาคารจะรองรับผู้โดยสารภายในประเทศรวม 22 ล้านคนต่อปี

นอกจากนั้น จะมีการพัฒนาในส่วนอื่นๆ ทั้งในเขตการบิน (Airside) และนอกเขตการบิน (Landside) ซึ่งจะทำให้มีหลุมจอดเพิ่มขึ้นจาก 114 หลุมจอด เป็น 142 หลุมจอด มีการขยายช่องทางถนนในท่าอากาศยาน และเพิ่มที่จอดรถยนต์ จาก 4,475 คัน เป็น 5,736 คัน รวมถึงการก่อสร้างอาคารต่างๆ ทั้งนี้ การดำเนินงานโครงการพัฒนา ทดม.ระยะที่ 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2567

สำหรับโครงการพัฒนา ทชม.ระยะที่ 1 ดำเนินการระหว่าง พ.ศ.2561-2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ ทชม.ให้มีขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ 16.5 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันมีขีดความสามารถรองรับได้ 8 ล้านคนต่อปี ซึ่งจะสามารถรองรับปริมาณจราจรทางอากาศได้ถึงปี พ.ศ.2568 โดยมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอาคาร ได้แก่ ทางขับและลานจอดอากาศยาน ซึ่งจะมีหลุมจอดเพิ่มขึ้นจาก 12 หลุมจอดเป็น 31 หลุมจอด การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารเดิมให้เป็นอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ซึ่งจะทำให้ ทชม.มีอาคารผู้โดยสาร 2 อาคาร จากเดิมมีเพียงอาคารเดียว

นอกจากนี้จะมีการก่อสร้างอาคารสำนักงาน ทชม.สายการบิน พร้อมที่จอดรถยนต์ อาคารระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ระบบถนนภายในโดยเพิ่มช่องทางจราจร และมีการก่อสร้างทางยกระดับแยกผู้โดยสารขาเข้า-ขาออก รวมถึงเพิ่มพื้นที่จอดรถยนต์จาก 800 คัน เป็น 3,000 คัน และการปรับปรุงขยายระบบเติมน้ำมันอากาศยานทางท่อ ซึ่งงานเหล่านี้กำหนดดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ.2565

อย่างไรก็ดีเมื่อได้รับความเห็นชอบจากบอร์ดแล้วทอท.จะเสนอแผนแม่บทการพัฒนาดังกล่าวให้กระทรวงคมนาคมและสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนต่อไป

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine