:: โครงการพรอมมิส (PROMISE)

| 2018-07-24 14:31:51


องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (ไอโอเอ็ม) ภายใต้สหประชาชาติ ร่วมกับหน่วยงานด้านการพัฒนาและความร่วมมือของสวิตเซอร์แลนด์ (เอสดีซี) ดำเนินโครงการพรอมมิส (PROMISE) เพื่อให้การสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างไทยในการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านการทำงานและอบรมทักษะการทำงานให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำงานกับผู้ประกอบการในประเทศไทย โดยมีงบประมาณสนับสนุนการจัดฝึกอบรมให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการแปลภาษา การจัดหาวิทยากร การผลิตสื่อเอกสารการจัดฝึกอบรม รวมถึงการประเมินความต้องการด้านทักษะแรงงาน และการวัดระดับฝีมือแรงงานข้ามชาติ นอกจากนี้ ไอโอเอ็ม ยังสามารถให้ความรู้และข้อมูลกับทั้งผู้ประกอบการและแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ และตัวแบบการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่มีประสิทธิภาพและตรงตามมาตรฐานสากลหากท่านสนใจรับการสนับสนุนจากไอโอเอ็ม

กรุณาติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02-343-9322 หรือทางอีเมล promise@iom.int  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thailand.iom.int/

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine