:: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมแข่งขันวิ่งภายใต้ชื่องาน "EIT Smart Run 2018"

| 2018-06-07 16:16:02


EIT Smart Run 2018


ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)  ได้กำหนดจัดให้มีการแข่งขัน “EIT Smart Run 2018” ในวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ ค่ายพระราม 6 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกร สมาชิก และบุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง 

 

ทั้งนี้หากท่านสมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมแข่งขัน EIT Smart Run 2018  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณแสงดาว การะภักดี โทร 02-184-4600-9 ต่อ 523 Email : sangdaw.eit@gmail.com

ดาวน์โหลด

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine