:: ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

| 2018-04-19 16:23:11


ด้วยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  (วสท.) กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมฯ ฯ ให้สมาชิกได้รับทราบ และในวันดังกล่าวได้กำหนดจัดงานเสวนา เรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” เนื่องจากในโครงการดังกล่าวมีกลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมทั้งสิ้นเพื่อให้สมาชิกวิศวกรได้เข้าใจ และเตรียมการสำหรับการทำงานในอนาคตต่อไป

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน วันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ชั้น 6 อาคาร วสท. ซ.รามคำแหง 39

ดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยมีกำหนดการดังนี้

10.00 น. ทำบุญเลี้ยงพระ 9 รูป

11.30 น. พิธีรดน้ำดำหัว ขอพรวิศวกรอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เสวนาเรื่อง “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” โดย ผู้แทนคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกพิเศษ ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

15.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.30 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 รายงานผลการดำเนินงาน รับรองงบดุล และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี

ลงทะเบียนออนไลน์  >>>  คลิ๊กที่ภาพ 

 

ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine