:: ขอเชิญร่วมงานสัมมนา ICC/DRBF Dispute Board Workshop

| 2018-04-03 10:16:34


หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย (ICC Thailand) ได้กำหนดจัดงานการสัมมนา ICC/DRBF Dispute Board Workshop ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการระงับข้อพิพาท อันจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง งานสัมมนาดังกล่าวมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร หากสมาชิกท่านใดสนใจ ดาวน์โหลดเอกสารและรายละเอียดได้ >>> ที่นี่

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine