:: ขอเรียนเชิญการสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี

| 2018-01-08 14:21:32


ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ได้อนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง โครงการทางหลวงระหว่างเมืองบางปะอิน - นครราชสีมาและบางใหญ่ – กาญจนบุรี ในส่วนของการให้เอกชนเข้าร่วมลงในโครงการดำเนินงานและบำรุงรักษา (Operation and maintenance) โดยมอบหมายให้กรมทางหลวงและคณะกรรมการคัดเลือกตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

 

ในการดำเนินงานดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลโครงการรวมถึงขอบเขตและแนวทางการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ก่อนออกประกาศเชิญชวนเอกชนในขั้นตอนต่อไป จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ข้อมูลโครงการก่อนประกาศเชิญชวนเอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลกรุงเทพฯ  ดาวน์โหลดแบบตอบรับและกำหนดการ ได้ >>> ที่นี่ 

 

 

Flyer new

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine