:: “อาคม”เร่งไฮสปีดไทย-ญี่ปุ่นแบ่งออกแบบ3ตอนนำร่อง”กทม.-อยุธยา”คาดลงเข็มปี’62 เปิดหวูดปี’64

| 2017-11-17 15:01:27


 
 
 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเปิดการสัมมนา “Thailand – Japan Railway Partnership for Connectivity Success Sharing Advanced SHINKANSEN Technologies & Area development” ว่า ภายหลังการลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านระบบรางระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น (MLIT) ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2560 ทางญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการพัฒนาหลากหลายโครงการมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคโนโลยีระบบรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ แบ่งพัฒนา 2 ระยะ ซึ่งเฟสแรกจะสร้างจากกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ระยะทาง 380 กม. มีค่าก่อสร้าง 276,235 ล้านบาท โดยจะใช้ระบบชินคันเซ็น

 

ซึ่งแบบจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ ทั้งนี้ในการออกแบบรายละเอียด โดยปกติญี่ปุ่นจะใช้เวลา 2 ปี เพื่อความรวดเร็วจะขอให้ญี่ปุ่นออกแบบเร็วขึ้น ในเบื้องต้นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ-อยุธยา 2.อยุธยา-ลพบุรี 3.ลพบุรี-พิษณุโลก ให้เริ่มออกแบบรายละเอียดช่วงกรุงเทพฯ-อยุธยาก่อนเป็นลำดับแรก คาดว่าจะเริ่มสร้างได้ในปี 2562 แล้วเสร็จในปี 2564

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ(https://www.prachachat.net/property/news-72987)

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine