:: การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

| 2017-10-19 11:20:00


 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ โลโก้สภาวิศวกร

การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561

 

สภาวิศวกรขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วม การประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกร ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2561  เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมเกษม จาติกวณิช ชั้น 9 อาคาร ต.040 (อาคารจอดรถ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 08.00-10.00 นาฬิกา เป็นต้นไป)

 

สมาชิกสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯผ่านทางเว็บไซต์สภาวิศวกร www.coe.or.th ทางไปรษณีย์ ทาง(E-mail) : coemeeting@coe.or.th หรือทางโทรสาร  หมายเลข 0 2935 6695 และ 0 2935 6697 ภายในวัน19 มกราคม 2561 ทั้งนี้ กรุณานำบัตรสมาชิกสภาวิศวกร หรือใบอนุญาตฯ หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่มีรูปถ่ายของท่าน เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารและคู่มือประกอบการประชุมได้ที่  www.coe.or.th ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 หรือสายด่วนสภาวิศวกร 1303

 

แผนที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) :  เลขที่ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย นนทบุรี ประเทศไทย 11130 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine