:: ขอเชิญร่วมงาน Exploring Business Opportunities under the Belt and Road Initiative through Hong Kong

| 2017-04-19 12:01:08


ด้วย Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) กำหนดจัดงานพบปะทางธุรกิจ ในหัวข้อ  “Exploring Business Opportunities under the Belt and Road Initiative through Hong Kong” ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 14.00 น. ณ ห้อง Ballroom St Regis Hotel (BTS ราชดำริ)
 
 
ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตามวันเวลา ดังกล่าวข้างต้นและโปรดตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ทางโทรสารหมายเลข 0-2251-4474 ด้วยจักขอบคุณยิ่ง ดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่นี้  >> รายละเอียดและกำหนดการ 
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine