:: ติดหนึบ 5 เดือน "แยกไฟฉาย-บางพลัด" รฟม.ยกโครงเหล็กสร้างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

| 2017-03-27 15:08:13


วันที่ 27 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. พลตำรวจตรี จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) พร้อมด้วยนายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร ผู้แทนจากบริษัทที่ปรึกษาโครงการ และผู้แทนจากกิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา (สัญญาที่ 3) ช่วงบางซื่อ-ท่าพระ ลงพื้นที่สำรวจจุดก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (BOWSTRING) และร่วมตรวจติดตามการเพิ่มพื้นที่ช่องจราจรบริเวณแยกบางพลัด

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้หน่วยงานหลักอย่าง บช.น. (ด้านการจัดการจราจร) รฟม. (หน่วยงานรับผิดชอบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินฯ) กทม. (หน่วยงานเจ้าของพื้นที่งานก่อสร้างสะพานข้ามแยกบางพลัดและอุโมงค์ลอดทางแยกไฟฉาย) ได้ร่วมกันบูรณาการงานด้านการวางแผนการจัดการจราจรในช่วงที่จำเป็นต้องก่อสร้างโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามแยก (BOWSTRING) ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน  

พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) นายวิทยา พันธุ์มงคล ผู้ช่วยผู้ว่าการ รฟม. นายปริญญา วีระพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ กิจการร่วมค้าเอสเอช-ยูเอ็น และผู้แทนจากกรุงเทพมหานครร่วมแถลงข่าวการจัดจราจรงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าข้ามแยกบางพลัดและแยกไฟฉายโดยงานก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จะตั้งอยู่เกาะกลางตามแนวถนนจรัญ-สนิทวงศ์ และผ่านจุดตัดอุโมงค์ทางลอดและสะพานข้ามแยกที่สำคัญ 

ได้แก่ อุโมงค์ลอดทางแยกบางพลัดอุโมงค์ลอดทางแยกบรมราชชนนีสะพานข้ามแยกบรมราชชนนี สะพานข้ามแยกบางพลัด และอุโมงค์ลอดทางแยกไฟฉาย ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างร่วมกับกรุงเทพมหานคร 

สำหรับการก่อสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงคร่อมแยกบางพลัดและแยกไฟฉาย มีรูปแบบแตกต่างจากจุดอื่นๆ ของโครงการเนื่องจากบริเวณแยกบางพลัด ที่ปัจจุบันมีสะพานข้ามแยกบางพลัดทิศทางจากถนนราชวิถี มุ่งหน้าถนนสิรินธรและในอนาคตบริเวณแยกไฟฉาย จะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยกทิศทางจากพรานนก มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษกเช่นเดียวกับบริเวณแยกบางพลัด จึงทำให้ต้องปรับลดความหนาของโครงสร้าง ลงเพื่อให้มีความสูงของช่องลอดเพียงพอจากระดับพื้นสะพานข้ามแยกถึงระดับใต้ท้องโครงสร้างทางวิ่งรถไฟฟ้าตามมาตรฐาน จึงมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจากคอนกรีตเป็นโครงสร้างเหล็ก (Bowstring) 

ในระหว่างการก่อสร้างโครงสร้างเหล็กทางวิ่งรถไฟฟ้าช่วงข้ามทางแยก (Bowstring) จำเป็นต้องเบี่ยงจราจรเพื่อติดตั้งเสาเหล็กชั่วคราวกลางแยกโดยจะตั้งขนาบข้างสะพานข้ามแยกบางพลัดจำนวน 4 ต้น และแยกไฟฉาย จำนวน 2 ต้น เพื่อค้ำยันโครงสะพานเหล็กรองรับทางวิ่งรถไฟฟ้า ทำให้เสียผิวจราจรในบางช่วง และได้ดำเนินการปาดเกาะเพื่อให้ช่องจราจรกว้างขึ้น

โดยจะมีการจัดการจราจรบริเวณพื้นที่ดังกล่าวในระหว่างที่มีการก่อสร้าง ทั้ง 2 จุด ได้แก่ 1.แยกบางพลัด ระยะเวลาก่อสร้างรวม 5 เดือน โดยเบี่ยงช่องจราจรบริเวณแยกบางพลัดใน 2 กรณี คือ กรณีรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าเลี้ยวขวาเข้าถนนสิรินธร 1 ช่องทาง และจากถนนสิรินธรเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ มุ่งหน้าแยกท่าพระ 1 ช่องทาง สำหรับการจราจรในช่องทางอื่นๆ สามารถเดินรถได้ตามปกติ 

2.แยกไฟฉาย ระยะเวลาก่อสร้างรวม 4.5 เดือน โดยห้ามเลี้ยวขวาแยกไฟฉายทุกช่องทาง ยกเว้นช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีจัดจราจรตามช่วงเวลา เร่งด่วนเวลา 05.00 - 10.00 น. และ 15.00 - 21.00 น. เบี่ยงช่องจราจรบริเวณแยกไฟฉาย  กรณีรถที่มาจากถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าเข้าถนนพรานนก ,รถที่มาจากถนนกาญจนาภิเษกเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์มุ่งหน้าท่าพระ และรถที่มาจากถนนพรานนกห้ามเลี้ยวขวาเข้าถนนจรัญสนิทวงศ์ ให้กลับรถบริเวณสะพานบางขุนศรี ช่วงจราจรปกติเวลา 10.00-15.00 น. และ 21.00 - 05.00 น. ห้ามเลี้ยวขวาทุกช่องทางเพื่อปิดพื้นที่ดำเนินงานก่อสร้าง รถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาเข้าต้องการเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกให้ไปกลับรถบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 20 และรถที่มาจากถนนจรัญสนิทวงศ์ขาออก ต้องการเข้าสู่ถนนพรานนก ให้กลับรถบริเวณหน้า ฟู้ดแลนด์

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1490596116)

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine