:: ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมการเขียนบนแบบด้วยโปรแกรม Revit

| 2017-03-07 16:50:31


ด้วยวิทยาลัยเทคนิคดุสิต ได้จัดการเรียนการสอบระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง กำหนดให้มีการอบรมโครงการอบรมการเขียนบนแบบด้วยโปรแกรม Revit  ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติกาคอมพิวเตอร์ 531 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคนิคดุสดติ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้การเขียนแบบด้วยโปรแกรม Revit และสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของท่าน ดาวน์โหลดแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการเขียนบนแบบด้วยโปรแกรม Revit  ที่นี่

ทั้งนี้ หากท่านใดสนใจส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทางโทรสาร 02-241-3648

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine