:: เสร็จแล้วขยาย 4 เลน อ.แก้งคร้อ-อ.ชุมแพ เชื่อมเดินทางขอนแก่น-ชัยภูมิ

| 2017-03-07 16:20:59


 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินงานโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 201 สาย อ.แก้งคร้อ-อ.ชุมแพ ตอน 1 แล้วเสร็จ ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ระหว่าง กม.37+315-กม.41+350, กม.45+900-กม.53+700, กม.80+500-กม.87+722 และ กม.90+760–กม.94+900 รวมระยะทางยาว 23 กิโลเมตร

เป็นการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 1.50 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต 2 ชั้น หนารวม 10 เซ็นติเมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สัญญาณไฟกระพริบบนทางหลวง และสะพานลอยคนเดินข้าม 1 แห่ง

โดยจะเป็นโครงข่ายทางหลวงที่สามารถรองรับปริมาณการจราจรที่คับคั่งในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้า และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่างๆ ของประเทศต่อไป ตลอดจนอำนวยความปลอดภัยทางถนนสำหรับประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ (http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1488855705#)

 

 

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine