:: ประมูลรถไฟทางคู่ 5 สายแสนล้านคึก! รับเหมา 36 รายรุมซื้อซอง ดีเดย์ 1 มี.ค. เคาะราคาตัดเชือก

| 2017-01-09 13:13:28


ประมูลรถไฟทางคู่ 5 สายแสนล้านคึก รับเหมาบิ๊กแบรนด์-โนเนม 36 รายรุมซื้อซอง ดีเดย์ 1 มี.ค. เคาะราคาตัดเชือก

แหล่งข่าวจากการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2560 ได้ปิดขายแบบประมูลก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง วงเงินรวม 97,783 ล้านบาท ได้แก่ 1.เส้นทางประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร ระยะทาง 167 กม. ราคากลาง 16,234 ล้านบาท 2.นครปฐม-หัวหิน 165 กม. ราคากลาง 19,270 ล้านบาท 3.ลพบุรี-ปากน้ำโพ 148 กม. ราคากลาง 23,921 ล้านบาท 4.มาบกะเบา-จิระ 132 กม. ราคากลาง 28,505 ล้านบาท และ 5.หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์ 90 กม. ราคากลาง 9,853 ล้านบาท

ปรากฎว่ามีผู้รับเหมาทั้งรายกลางและรายใหม่ซื้อเอกสารประมูล จำนวน 36 บริษัท ได้แก่ บมจ.อิตาเลียนไทยฯ, บมจ.ยุนิคฯ, บจ.ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง, บมจ.ซิโน-ไทยฯ, บจ.เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอ็นจิเนียริ่ง (1964), บจ.ไชน่า ฮาร์เบอร์, บจ.ทิพากร, บมจ.ช.การช่าง, บจ.กิจการร่วมค้าพีซีที, บจ.ไชน่าเรลเวย์, บจ.กิจการร่วมค้าทีบีทีซี, บจ.เสริมสงวนก่อสร้าง, บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ, บจ.เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น, บจ.ศักดาพร, บจ.ซิโนไฮโดรฯ, บมจ.คริสเตียนีฯ, บจ.สยามชิโนเครือข่ายรถไฟ

บจ.กรุงธนเอ็นจิเนียริ่ง, บจ.KRNA โคเรียเรล เน็ตเวิร์ค, บจ.ช.ทวีก่อสร้าง, บมจ.เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง, บจ.สหการวิศวกร, บจ.บุรีรัมย์ธงชัยก่อสร้าง, กิจการร่วมค้า CKS, บจ.วิจิตรภัณฑ์, หจก.นภาก่อสร้าง, บจ.เค.เอส.ร่วมค้า, บมจ.ศรีนครการโยธา, บจ.ไชน่าเรลเวย์ 23, บจ.อึ้งทงกี่, บจ.สระหลวงก่อสร้าง, บจ.ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง, บจ.ไทยพีคอนและอุตสาหกรรม, บจ.ธาราขวัญคอนสตรัคชั่น และ บจ.เคเทค อินฟราสตรัคเจอร์

ตามแผนการประกวดราคา ได้กำหนดให้ยื่นซองประมูลวันที่ 3 ก.พ. จากนั้นเคาะราคาวันที่ 1 มี.ค. 2560 โดยใช้วิธีเคาะราคาพร้อมกันทั้ง 5 เส้นทาง และให้เริ่มก่อสร้างทันที คาดว่าใช้เวลาดำเนินการเส้นทางละ 36 เดือน หรือประมาณ 3 ปี ซึ่งหมายถึงมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2563

 

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1483691759)

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine