:: ปี′60 คิดภาษีซื้อขายอสังหาฯใหม่ สรรพากรยันต้องใช้ "ราคาจริง" คำนวณเงินได้บุคคล

| 2016-11-07 15:08:27


อธิบดีสรรพากรชี้ปี′60 เริ่มใช้ราคาซื้อขายจริงประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ระบุลงประกาศราชกิจจาฯจะมีผลในวันถัดไปทันที ยืนยันไม่มีผลย้อนหลังและไม่กระทบจนต้องแห่โอนอสังหาฯ แจงร่างฯฉบับแก้ไขปิดข้อกังวลกรมที่ดินชัดเจน

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ ตามมาตรา 49 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2559 ซึ่งเป็นการกำหนดให้การคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จะต้องใช้ราคาซื้อขายจริงหรือราคาประเมินโดยให้ใช้ราคาที่สูงที่สุด

ทั้งนี้ก่อนหน้านี้มีการกำหนดใช้ราคาประเมินเป็นฐาน แต่มีข้อสังเกตเชิงทักท้วงจากกรมที่ดินว่า อาจจะทำให้ต้องมีการไต่สวนข้อเท็จจริงและเรียกเอกสารเพิ่มจากการขายอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้ราคาซื้อขายที่แท้จริง นอกจากนี้ยังอาจส่งผลให้มีการแจ้งราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าความเป็นจริงเพื่อให้เสียภาษีต่ำ และมีโอกาสทำให้เกิดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ดินได้

"ก่อนหน้านี้ ทางกรมที่ดินคัดค้านเรื่องนี้ แต่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เห็นด้วยที่มีการแก้ไข เพราะจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในระบบภาษีมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันนิติบุคคลเองเวลาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ก็ใช้ฐานราคาซื้อขายจริงอยู่แล้ว ไม่ว่าภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือการคิดค่าธรรมเนียมการโอน ก็ใช้ราคาซื้อขายจริง เหลือแต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ยังใช้ฐานราคาประเมินอยู่" แหล่งข่าวกล่าว

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ข้อกังวลดังกล่าวได้มีการเขียนกฎหมายให้ชัดเจนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยให้ใช้ราคาซื้อขายจริงตามที่มีการใช้เก็บค่าธรรมเนียมการโอน และภาษีธุรกิจเฉพาะอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่น่าจะมีปัญหา ซึ่งกรมสรรพากรเสนอร่างกฎหมายนี้ เพื่อปรับปรุงให้เกิดความเป็นธรรม และจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปั่นราคาที่ดิน หรือสร้างราคาที่สูงเกินความเป็นจริงได้

นอกจากนี้ยืนยันว่า การแก้ไขกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการซื้อขายที่ดินของนิติบุคคล เพราะปัจจุบันนิติบุคคลก็ใช้ฐานราคาซื้อขายจริงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงไม่กระทบต่อบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แต่อย่างใด

"เราทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและปิดช่องว่างเพื่อไม่มีการสร้างราคาที่สูงเกินจริงขึ้นมาได้เพราะถ้าไม่แก้ ก็จะมีกรณีอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่งซื้อที่ดินจากบุคคลมาในราคา 1 ล้านบาท แต่เวลาไปขายต่อ อาจจะลงเป็น 10 ล้านบาท แล้วเวลาเสียภาษีส่วนตัวก็แค่ 1 ล้านบาท เราก็อยากปิดช่องตรงนี้ ส่วนเรื่องรายได้ภาษีคงไม่ได้มาก แต่เราหวังให้เกิดความเป็นธรรมมากกว่า" นายประสงค์กล่าว

อธิบดีกรมสรรพากรคาดว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้น่าจะมีผลบังคับใช้ได้ในปีงบประมาณ 2560 นี้ ซึ่งหากประกาศในราชกิจจานุเบกษาจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไปเป็นต้นไป และจะไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลัง จึงเชื่อว่าไม่น่าจะส่งผลให้เกิดการเร่งโอนที่ดินในช่วงก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้

ด้านแหล่งข่าวจากกรมสรรพากรกล่าวว่าที่ผ่านมาการกำหนดให้บุคคลธรรมดาเสียภาษีเงินได้สำหรับการโอนสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินเป็นฐานในการคำนวณภาษีไม่ได้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงเนื่องจากราคาที่ซื้อขายกันจริงส่วนใหญ่จะสูงกว่าราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดิน "อีกทั้งยังเกิดปัญหาในการคำนวณภาษีเงินได้กรณีการขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นทุนสูงกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์ซึ่งในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีผู้ขายสามารถหักค่าใช้จ่ายได้ตามมูลค่าที่ซื้ออสังหาริมทรัพย์มา จึงทำให้ผู้ขายไม่มีภาระภาษีจากการขายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว" แหล่งข่าวกล่าว

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ(http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1478494363)

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine