คณะกรรมการบริหาร

รายนามกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย สมัยวาระปี พ.ศ. 2558-2560


นายสังวรณ์ ลิปตพัลลภ ตำแหน่ง นายกสมาคม

 • บจก. ประยูรวิศว์
  • ที่อยู่ 609 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางเค กรุงเทพฯ 10160
  • โทรศัพท์ 02-454-0037 fax. 02-454-1097
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายพิษณุ ชวนะนันท์ ตำแหน่ง อุปนายก

 • บจก. วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง
  • ที่อยู่ 2044 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ 02-318-3624 fax. 02-314-7893
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย

นายประเสริฐ วรปัญญา ตำแหน่ง อุปนายก

 • บจก. ทองมาคอนแทรคเตอร์
  • ที่อยู่ 244 หมู่ที่ 6 ถ.ท่ามะนาว ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130
  • โทรศัพท์ 036-630-813-5 fax. 036-462-125
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานอาคารสูง, งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย

นายณัฐพร พรหมสุทธิ ตำแหน่ง อุปนายก

 • บจก. เอซ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น
  • ที่อยู่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
  • โทรศัพท์ 02-532-5059-62 fax. 02-532-5056
  • website -
  • ลักษณะกิจการ ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช ตำแหน่ง อุปนายก

 • บจก. วอลท์เซ็นเอ็นเตอร์ไพรซ์
  • ที่อยู่ 2083 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ 02-314-2721-2 fax. 02-319-3011
  • website http://www.waltzen.co.th/
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายดนุช ยนตรรักษ์ ตำแหน่ง เหรัญญิก

 • บจก. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964)
  • ที่อยู่ 230 ซ.ยาสูบ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 02-272-0030 fax. 02-272-1000
  • website http://www.asae1964.com/
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายธนัท เวสารัชชานนท์ ตำแหน่ง เลขาธิการ

 • บจก. สหวิศวก่อสร้าง
  • ที่อยู่ 1107-1109 ถ.ทรงวาด แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100
  • โทรศัพท์ 02-639-4997-8 fax. 02-235-1043
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายกฤษดา ตัณฑ์วิไล ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. โรจน์สินก่อสร้าง
  • ที่อยู่ 299 หมู่ที่ 18 ซ.เสริมสุข ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 02-911-0930-49 fax. 02-586-8672
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย,

นายกิจปภพ เพ็ชรตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ

 • หจก. สามประสิทธิ์
  • ที่อยู่ 10 ซ.สุโขทัย 1 ถ.สุโขทัย แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
  • โทรศัพท์ 02-243-0066-71 fax. 02-243-2289
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานทาง-งานถนน, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย

นายกานต์ ชัยเจริญไมตรี ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. เอ็ม.ซี.คอนสตรัคชั่น (1979)
  • ที่อยู่ 898/25-26 เอสวี ซิตี้ อาคารที่ 2 ชั้น 16 ถ.พระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์ 02-682-5503-16 fax. 02-682-7168
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายธนิต ธรรมไกรสร ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก.สิทธิชัยเอนจิเนียริ่ง
  • ที่อยู่ 304 ถ.ราชวิถี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
  • โทรศัพท์ 02-435-1789-94 fax. 02-435-1791
  • website -
  • ลักษณะกิจการ ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายธนพนธ์ โชว์วิวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. ช.ทวีก่อสร้าง
  • ที่อยู่ 124/7 หมู่ที่ 3 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
  • โทรศัพท์ 02-958-9925 fax. 02-958-9926
  • website -
  • ลักษณะกิจการ ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายบพิธ ธุระชน ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. บุญรัตน์พัฒนา
  • ที่อยู่ 146 หมู่ที่ 1 ซ.ลาดพร้าว 107 (ดีสมโชค) ถ.ลาดพราว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
  • โทรศัพท์ 02-375-7406-9 fax. 02-374-3658
  • website -
  • ลักษณะกิจการ ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายประเสริฐ คงเคารพธรรม ตำแหน่ง กรรมการ

 • บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
  • ที่อยู่ 32/59-32/60 อาคารซิโน-ไทยทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (ซอยอโศก)แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  • โทรศัพท์ 02-610-4934 fax. 02-259-2930
  • website http://www.stecon.co.th
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น
  • ที่อยู่ 58/12 ซ.นาวิน ถ.เชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์ 02-240-1273-4 fax. 02-240-1273 ต่อ 305
  • website http://www.infinitecons.com/
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. มงคลวิทย์
  • ที่อยู่ 747/12 ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
  • โทรศัพท์ 02-585-1079 fax. 02-587-2495
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานทาง-งานถนน

นายรุจน์ทัย รักราชการ ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. อาร์ ซี อาร์
  • ที่อยู่ 1/80-83 ซ.พหลโยธิน 40 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • โทรศัพท์ 02-561-5040 fax. 02-561-5045
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานทาง-งานถนน, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายฤกษ์ชัย วรนิทัศน์ ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. วรนิทัศน์
  • ที่อยู่ 50 หมู่ที่ 18 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.เฉนียง อ.เมือง สุรินทร์ 32000
  • โทรศัพท์ 02-953-5805 fax. 02-953-5429
  • website http://www.woragroup.com/
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายวัชระ แสงหัตถวัฒนา ตำแหน่ง กรรมการ

 • บมจ. ช.การช่าง
  • ที่อยู่ 587 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
  • โทรศัพท์ 02-275-0026 fax. 02-275-4360
  • website http://www.ch-karnchang.co.th/
  • ลักษณะกิจการ ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายวิทยา ทรัพย์มากอุดม ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. พอร์ทอลเฟรม(ไทยแลนด์)
  • ที่อยู่ 1588/22 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
  • โทรศัพท์ 02-182-0345-51 fax. 02-182-0345 ต่อ 405
  • website -
  • ลักษณะกิจการ ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นางสาววิภาวี จิรังบุญกุล ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. สี่พระยาก่อสร้าง
  • ที่อยู่ 555 หมู่ที่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง สมุทรปราการ 10310
  • โทรศัพท์ 02-757-9997 fax. 02-757-7977
  • website http://www.spy.co.th/
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายศรันย์ โรจน์เลิศจรรยา ตำแหน่ง กรรมการ

 • บมจ. เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์
  • ที่อยู่ 417 ถ.ราชวิถี แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
  • โทรศัพท์ 02-435-1054 fax. 02-435-1054
  • website http://www.nld.co.th/
  • ลักษณะกิจการ งานอาคารสูง, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายสมชัย สันตินิภานนท์ ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. นำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป
  • ที่อยู่ 1027 ถ.ประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
  • โทรศัพท์ 02-360-7619-21 fax. 02-360-7622
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, งานทาง-งานถนน, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายสุรชัย เลศะวานิช ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. ธนะสินพัฒนา (1999)
  • ที่อยู่ 252/2 ซ.วิภาวดี 70 (พัชราภา) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
  • โทรศัพท์ 089-925-8921 fax. 02-521-0809
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานทาง-งานถนน,

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. ช.มิตรยนต์ 1993
  • ที่อยู่ 64 หมู่ที่ 1 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง นครราชสีมา 30420
  • โทรศัพท์ 044-201-024 fax. 044-917-037
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานทาง-งานถนน

นายสุธี วงศ์สิโรจน์กุล ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. สี่แสงการโยธา
  • ที่อยู่ 56/7 หมู่ที่ 5 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
  • โทรศัพท์ 02-583-9180-3 fax. 02-960-4652
  • website -
  • ลักษณะกิจการ งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน

นายสุเมธ สุรบถโสภณ ตำแหน่ง กรรมการ

 • บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์
  • ที่อยู่ 2034/132-161 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
  • โทรศัพท์ 02-716-1444 fax. 02-716-1445
  • website http://www.itd.co.th/
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานระบบไฟฟ้า (ไฟฟ้าเครื่องกล-ปรับอากาศ-สุขาภิบาล, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายสุเชาว์ จันทร์แสงเพ็ชร์ ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. สุทัศน์วิศวการ (1994)
  • ที่อยู่ 29 ซ.จันทน์ 2 ถ.จันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
  • โทรศัพท์ 02-670-6580 fax. 02-670-6585
  • website -
  • ลักษณะกิจการ -

นายอาภาธร กรรณสูต ตำแหน่ง กรรมการ

 • เนาวรัตน์พัฒนาการ บมจ.
  • ที่อยู่ 2/3 อาคารบางนาทาวเวอร์ เอ ชั้น 18 และ 19 หมู่ที่ 14 ถ.บางนา-ตราด กม.6.5 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
  • โทรศัพท์ 02-730-2177 fax. 02-751-9484-6
  • website http://www.nawarat.co.th
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, งานเขื่อน-งานชลประทาน, งานสะพาน-งานทางยกระดับ, งานทาง-งานถนน, งานประปา-ระบบบำบัดเสีย, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น

นายอนุชิต หวั่งหลี ตำแหน่ง กรรมการ

 • บจก. ซี.อี.เอส.
  • ที่อยู่ 90/22-22 อาคารสาธรธานี ชั้น 10 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  • โทรศัพท์ 02-636-7788 fax. 02-636-7979
  • website http://www.ces.co.th
  • ลักษณะกิจการ งานอาคาร, งานอาคารสูง, งานอาคารโรงงานอุตสาหกรรม, ก่อสร้างทั่วไป-งานอื่น
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine