คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding (สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ) สำหรับโครงการที่ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

| 09 พฤษภาคม 2562


เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฯ
          กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนประกาศ  ::  คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding (สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ) สำหรับโครงการที่ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
 
ดาวน์โหลดเอกสาร >> ที่นี่

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine