โครงการต่อเนื่อง !!! ผนึกกองทัพเครื่องจักรงานก่อสร้างอย่างเต็มกำลัง

| 04 ตุลาคม 2561


ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ

บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด

สมาชิกที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ

• สมาชิกประเภทตลอดชีพ

• สมาชิกประเภทสามัญ

• สมาชิกประเภทสมทบ

หมายเหตุ

• สมาชิกจะต้องไม่ค้างชำระค่าบำรุงสมาชิก

• สำหรับบริษัทฯที่ต้องการสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิประโยชน์จากโครงการนี้ จะต้องผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการคณะกรรมการบริหารก่อน

กรอบระยะเวลา : ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561

ขั้นตอนการยื่นเอกสาร

• สมาชิกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสั่งซื้อพร้อมลงนามในเอกสารให้เรียบร้อย

• ส่งแบบฟอร์มการสั่งซื้อมาที่สมาคมฯ ทาง E-mail: office@tca.or.th

• สมาคมฯ ตรวจสอบสถานภาพการเป็นสมาชิกพร้อมลงนามรับรองการเป็นสมาชิก และ นำส่ง บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด

หมายเหตุ

• ราคาขายข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

• กำหนดส่งมอบภายในระยะเวลา 120-150 วัน หรือ 30 วัน ในกรณีที่สินค้ามีสต๊อค

• สงวนสิทธิ์รับส่วนลดพิเศษเฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TCA) เท่านั้น

• ฟรีค่าบริการขนส่ง (เฉพาะการส่งมอบครั้งแรกภายในประเทศ)

• อาจมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

ข้อยกเว้นการรับประกัน

• เกิดอุบัติเหตุใช้งานผิดประเภทหรือประมาทเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย

• มีการซ่อม ดัดแปลงและติดตั้งเพิ่มเอง

• ขาดการบำรุงรักษาเบื้องต้นและจัดเก็บอย่างไม่เหมาะสม

• ภัยพิบัติธรรมชาติ

สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามราคาเครื่องจักร และขอรับแบบฟอร์มสั่งซื้อได้ที่ คุณประภัสสร ศุภมงคล โทร 02-251-4471-3 ต่อ 101 E-mail : office@tca.or.th, www.tca.or.th

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll MagazineBGF บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ITD