เปิดให้ลงแล้ว !!! ทะเบียนการประชุมสมาพันธ์อุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ 44

| 03 เมษายน 2561


เรียน     ท่านสมาชิกสมาคมฯ

       การประชุมสมาพันธ์อุตสาหกรรมก่อสร้างนานาชาติภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกตะวันตก ครั้งที่ 44 (44th IFAWPCA Convention) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 12-16 พฤศจิกายน 2561 ได้เปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว ท่านสมาชิกสามารถดูรายละเอียดและโปรแกรมการประชุม/สัมมนาต่างๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://www.ifawpca2018.my 


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine