แก้คําผิด ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

| 05 มีนาคม 2561


แก้คําผิด : ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร : ที่นี่


  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll MagazineIntermat ASEAN 2018 NL Development Public Company Limited BGF บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ITD