• ประมวลภาพการประชุม ACF ครั้งที่ 47

  | 2019-03-19 13:02:32

  เมื่อระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACF ครั้งที่ 47 ณ Angkor Miracle Resort & Spa Hotel, เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา .. ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ที่เข้าร่วมประชุมมี 3 ท่าน ประกอบด้วย นายธนัท เวสารัชชานนท์ เลขาธิการ, นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ และนายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย กรรมการบริหาร

   

  More Info

 • นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม เข้าร่วมงานแถลงข่าวความเป็น National Partner ระหว่าง Atlas CopcoThailand กับ STIT Company Limited ในแคมเปญ Powering The Future

  | 2019-03-15 11:39:24

  ภาพข่าว :: เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมงานแถลงข่าวความเป็น National Partner ระหว่าง Atlas CopcoThailand กับ STIT Company Limited ในแคมเปญ Powering The Future จัดขึ้น ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  More Info

 • ขอสอบถามข้อมูล เรื่อง การดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กในแคมป์ก่อสร้างทั่วประเทศไทย

  | 2019-03-14 13:36:15

  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ มีนโยบายร่วมกับ ยูนิเซฟ ในการวาง Guideline การดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กในแคมป์ก่อสร้างทั่วประเทศ และการใช้แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ขอความร่วมมือท่านผู้ประกอบการ ตอบแบบสอบถาม “การดูแลคุณภาพชีวิตของเด็กในแคมป์ก่อสร้างทั่วประเทศไทย”

  100 บริษัทแรกที่ตอบแบบสอบถาม รับฟรี! กระเป๋าผ้า We are Contractors #LimitedEdition cheeky

   

  More Info

 • ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  | 2019-02-15 10:33:39

  จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกใจรัฐ ?? ทุกคำถามมีคำตอบที่นี่ที่เดียว !!

  "การสัมมนาโครงการรับฟังและแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติตามกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ" #โอกาสเดียว ที่ผู้ประกอบการจะได้พบเจ้าหน้าที่รัฐ (ตัวจริงเสียงจริง) #เวทีเดียว เฉลยเคล็ดลับจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.2560 แบบผ่านฉลุย

  ▶️ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

  ▶️ เวลา 13.00 – 16.00 น.

  ▶️ ห้องจูปิเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

  ✔ สำรองที่นั่งด่วน! รับจำนวนจำกัด.. “สมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลดค่าลงทะเบียน 500.-/ท่าน”

  ✔ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป / สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2251-4471-3 ต่อ 101 หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่นี่

  >>  หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ - กำหนดการ

  >>  แบบฟอร์มลงทะเบียนสัมมนา  (ส่งแบบรับภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562)

  >>  แบบสำรวจความคิดหรือข้อข้อเสนอแนะ (ส่งกลับภายในวันที่ 6 มีนาคม 2562)

   

  More Info

 • ขอความร่วมมือควบคุมป้องกันฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างประเภทต่างๆ

  | 2019-02-06 14:35:41

  เรียน     ท่านสมาชิกสมาคมฯ

             สืบเนื่องจากสถานการณ์ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีปริมาณที่สูงขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อม

             สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอความร่วมมือมายังท่านในฐานะเจ้าของบริษัท เจ้าของกิจการ และเจ้าของโครงการก่อสร้าง ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการก่อสร้างประเภทต่างๆ อันได้แก่ อาคาร ถนน ระบบสาธารณูปโภค รวมถึงการบรรทุกและขนส่งวัสดุก่อสร้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อปฏิบัติในการควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้างประเภทต่างๆ ตามที่สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้จัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด อันประกอบด้วย

  More Info

 • นายวินัย สุวรรณขจิต และนายธนิต ธรรมไกรสร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมฯ

  | 2019-02-06 11:08:40

  ภาพข่าว :: เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายวินัย สุวรรณขจิต และนายธนิต ธรรมไกรสร กรรมการบริหาร เป็นผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านผังเมืองและสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นในการหารือประกอบด้วย เรื่องมลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM 2.5 และโครงการฟื้นฟูคลองแสนแสบ

   

  More Info

Page: 1 of 33 | << Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine