สมัครสมาชิกสมาคม

รายละเอียดการสมัครสมาชิก

 

  

 

ขอเชิญชวนทุกท่านให้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของสมาคมฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง 

 

 

หรือสมัครสมาชิกข่าวช่างวันนี้ได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในอัตราค่าสมาชิกดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกข่าวช่างได้ ที่นี่

สมาชิกข่าวช่างทั่วไป

o  1 ปี 6 เล่ม เป็นเงิน 400 บาท     o  2 ปี 12 เล่ม  เป็นเงิน 700 บาท    o  3 ปี 18 เล่ม เป็นเงิน 1,000 บาท  

         

สมาชิกข่าวช่างเฉพาะ – เฉพาะ  ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง /ผู้รับเหมา/ อบต. /วิศวกร /สถาปนิก

• แนบสำเนาจดทะเบียนบริษัท    • แนบสำเนาเลขที่ใบ กว....    •  อบต...........   •  แนบสำเนาเลขที่ใบ กส. .......

o  1 ปี 6 เล่ม เป็นเงิน 300 บาท     o  2 ปี 12 เล่ม เป็นเงิน  500 บาท    o  3 ปี 18 เล่ม เป็นเงิน 700 บาท

 

หากมีการชำระค่าใช้จ่ายแล้วกรุณาส่ง FAX  และใบ PAY IN  พร้อมทั้งเขียนชื่อ-ที่อยู่ ในการออกใบเสร็จ  มายังสมาคมฯ  โทรสาร 02-251-4474 หรือส่งมาทาง Email : member@tca.or.th 

และท่านใดสนใจสมัครสมาชิกสมาคมฯ ติดต่อขอรายละเอียดและใบสมัครสมาชิกได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 110 อาคารโอเรียนเต็ลเรสซิเดนซ์ ชั้น 3 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  โทรศัพท์ 0-2251-4471-3 ต่อ 104

  โทรสาร 0-2251-4474

   E-mail: member@tca.or.th

 

 

 


แก้ไขเมื่อวันที่: 2018-07-06 09:56:43
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine