โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ประเทศ ราชอาณาจักรกัมพูชา

| 17 มกราคม 2562

ด้วยสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) ได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา สำหรับโครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบทและถนนเชื่อมโยงไปยังถนนหมายเลข 5 ราชอาณาจักรกัมพูชา วงเงินก่อสร้าง 848,400,000 บาท และปัจจุบันกัมพูชาอยู่ระหว่างหาผู้รับเหมาเพื่อมาดำเนินโครงการ

 

ผู้สนใจสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)(สพพ.) โทร 026177676 ต่อ 307 

 


ที่มา:
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine