เรียงตามหัวข้อ หน่วยงาน ประเภทการจัดหา จังหวัด เรียงตามวันที่
:: สอบราคาจ้างงานก่อสร้าง NODE ใหม่ เพื่อทดแทน ปณ.เชียงราก (เอกชน) จ้างก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561
:: สอบราคาจ้างงานปรับปรุงพื้นที่ในอาคาร CAT TOWER บางรัก เป็น Temp Office ชั้น 16 (เอกชน) จ้างก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 13 มิถุนายน 2561
:: โครงการซ่อมแซ่มปรับปรุงอาคารสำนักคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสหประชาชาติ สำหรับเอเซียและแปซิฟิก (รัฐบาล) จ้างก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 07 มีนาคม 2561
:: จัดหาผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์หล่อลื่น (Lubricants Distribution Center) (รัฐบาล) จ้างก่อสร้าง กรุงเทพมหานคร 26 มกราคม 2561
  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine


Intermat ASEAN 2018 NL Development Public Company Limited BGF บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ITD