:: ทช.ลุยพัฒนาถนน 15 โครงการ ปรับปรุงเส้นทางเข้าขุนน้ำนางนอน หนุนเขต ศก.ภาคเหนือตอนบน

| 2018-10-30 10:37:09


 

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  (ทช.)

กรมทางหลวงชนบทพัฒนาโครงข่ายคมนาคมจำเป็นและเร่งด่วน 15 โครงการ หนุนเขต ศก.กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) พร้อมรับมอบหมายช่วยปรับปรุงทางเข้าสู่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน และสะพานข้ามแม่น้ำน่าน 

เมื่อวันที่ 29 ต.ค. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม ได้ประชุม One Transport ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) และเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรอย่างเป็นทางการนอกสถานที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน วันที่ 29-30 ต.ค.

นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า โครงการสำคัญและโครงการเร่งด่วนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวม 15 โครงการ โดยมีโครงการที่สำคัญ จำนวน 5 โครงการ เป็นโครงการถนนผังเมือง จังหวัดพะเยาและเพร่ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ คือ ถนนสาย จ1 และ จ2 (ผังเมืองรวมเมืองพะเยา) และ สาย ค ผังเมืองรวมชุมชนมหาวิทยาลัยพะเยา และถนนส่วนต่อเชื่อมทางเลี่ยงเมือง จ.พะเยา 

สำหรับโครงการที่มีแผนงานในอนาคต เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (SEZ) จ.เชียงราย จำนวน 2 โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างจำนวน 1 โครงการ คือ ถนนเลี่ยงเมืองด้านตะวันออก เมืองเชียงราย สายแยก ทล.1098-ทล.1 อ.เมือง จ.เชียงราย และมีแผนงานในอนาคต จำนวน 1 โครงการ

นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอโครงการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความจำเป็น จำนวน 8 โครงการ เช่น โครงการถนนผังเมืองรวมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

สำหรับโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งเป็นถนนในความรับผิดชอบของท้องถิ่น ซึ่งมีข้อเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยได้มอบหมายให้กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางเข้าสู่ถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ระยะทางประมาณ 5 กม. ซึ่งแขวง ทช.เชียงรายจะสำรวจ ออกแบบและประมาณการค่าก่อสร้างต่อไป 

2. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำน่าน สายบ้านใต้ร่มโพธิ์ หมู่ที่ 10-บ้านห้วยสะแตง หมู่ที่ 2 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน เบื้องต้นได้สำรวจออกแบบและดำเนินการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่แล้ว โดยสะพานใหม่จะมีความยาวประมาณ 130 เมตร ค่าก่อสร้างกว่า 35 ล้านบาท

ที่มา: mgronline

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine