:: ขอเชิญร่วมงานเสวนา “BIM เพื่ออนาคตในการออกแบบ เขียนแบบและการก่อสร้างและจัดการอาคาร”

| 2016-11-22 10:00:04


ด้วยสภาสถาปนิก ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “BIM เพื่ออนาคตในการออกแบบ เขียนแบบและการก่อสร้างและจัดการอาคาร”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้แก่สมาชิก และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกอบวิชาชีพโดยใช้ระบบ BIM  ซึ่งคาดว่าในอนาคตอันใกล้ BIM จะได้รับความสนใจนำมาใช้งานในการจัดทำข้อมูลเมือง และในงานก่อสร้าง ทั้งระบบมากขึ้น รวมถึงสถาปนิกที่ทำงานในบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่ต้องทำแบบก่อสร้างจำเป็นต้องมีการปรับตัว เพื่อพัฒนาทักษะในการออกแบบเขียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะจัดบรรยายใน วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-12.30น. ณ อาคารสภาสถาปนิก ถนนพระราม 9 ซอย 36 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานเสวนา ให้ส่งใบตอบรับมายังสภาสถาปนิกทางโทรสารหมายเลข 02-318-2131 และ 02-318-2132 หรือทาง office@act.or.th  สอบถามฝ่ายจรรยาบรรณและกฎหมาย โทร 02-318-2112 ต่อ 140 และ 144 ดาวน์โหลดเอกสาร >>>

  1. หนังสือเชิญเข้าร่วมเสวนาBIM เพื่ออนาคตในการออกเเบบ เขียนแบบและการก่อสร้างเเละจัดการอาคาร
  2. กำหนดการ การเสวนา BIM เพื่ออนาคตในการออกเเบบ เขียนแบบและการก่อสร้างเเละจัดการอาคาร 
  3. หนังสือตอบรับร่วมเสวนาBIM เพื่ออนาคตในการออกเเบบ เขียนแบบและการก่อสร้างเเละจัดการอาคาร  

 

 

  • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine