• นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมฯ รับเชิญเป็นวิทยากรงาน BLS Infrastructure Day

  | 2019-06-06 14:04:26

  TCA News :: เมื่อวันที่ 4 มิถุนายนที่ผ่านมา นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับเชิญเป็นวิทยากรงาน BLS Infrastructure Day จัดโดย บริษัท หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ณ Bualuang Investment Station เพื่อนำเสนอมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ

  More Info

 • งาน INTERMAT ASEAN งานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างระดับภูมิภาค

  | 2019-05-17 16:25:16

  งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แบ่งเครื่องจักรออกเป็น 5กลุ่มสำคัญได้แก่ การรื้อถอน, ถนน, เหมืองแร่, การก่อสร้างอาคาร, และระบบการขนส่ง โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้พบกับนวัตกรรม และ ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจากบริษัทชั้นนำกว่า 5,000 บริษัท/แบรนด์ ที่จะมาจัดแสดงสินค้าไว้ในงานเดียว

  More Info

 • คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding (สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ) สำหรับโครงการที่ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

  | 2019-05-09 13:24:07

  เรียน   ท่านสมาชิกสมาคมฯ
            กรมบัญชีกลางแจ้งเวียนประกาศ  ::  คู่มือการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding (สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ) สำหรับโครงการที่ประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป
   
  ดาวน์โหลดเอกสาร >> ที่นี่

  More Info

 • ขั้นตอนการเสนอราคา e-bidding รูปแบบใหม่

  | 2019-04-29 14:23:44

  กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ผู้เสนอราคาสามารถจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคาก่อนบันทึกข้อเสนอด้านราคา และสามารถบันทึกข้อเสนอด้านราคาได้ในวันเสนอราคาเท่านั้น สำหรับการจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคา ผู้เสนอราคายังคงสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดเอกสารจนถึงวันที่เสนอราคาเช่นเดิม ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เริ่มใช้งานการเสนอราคารูปแบบใหม่กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เริ่มประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

  More Info

 • ประมวลภาพการแข่งขันกอล์ฟสมาคมฯ ประจำปี 2562

  | 2019-03-29 13:36:23

  ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กำหนด การแข่งขันกอล์ฟประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562  ณ สนามอมตะ สปริง คันทรี่คลับ จังหวัดชลบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มาสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ของสมาคมฯ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิก ผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง ผู้แทนจำหน่าย ผู้ผลิตวัสดุก่อสร้าง ข้าราชการ และสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

  More Info

 • ประมวลภาพการประชุม ACF ครั้งที่ 47

  | 2019-03-19 13:02:32

  เมื่อระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคมที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACF ครั้งที่ 47 ณ Angkor Miracle Resort & Spa Hotel, เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา .. ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ ที่เข้าร่วมประชุมมี 3 ท่าน ประกอบด้วย นายธนัท เวสารัชชานนท์ เลขาธิการ, นายมานะวิทย์ ชัยสมบัติ และนายปิติพันธุ์ ธนศรีวนิชชัย กรรมการบริหาร

   

  More Info

Page: 1 of 34 | << Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll Magazine