• ประกาศเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมัยวาระปี พ.ศ. 2561 - 2563

  | 2018-01-12 10:22:14

  ด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนมีนาคม 2561 ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับของสมาคมฯ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ 39, ข้อ 17 ถึงข้อ 20 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 15/2560 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 จึงขอประกาศกำหนดการเลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมัยวาระปี พ.ศ. 2561 - 2563

  More Info

 • ขอเรียนเชิญสัมมนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อมีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2”

  | 2018-01-12 16:26:12

  “เพิ่มรอบให้กับท่านสมาชิกที่พลาดโอกาสครั้งก่อน สำรองที่นั่งด่วน!”

  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญสมาชิกและผู้ประกอบการก่อสร้างที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาหัวข้อ “การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อมีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2” ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะแกรนด์โฟว์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ถนนศรีนครินทร์ 

  More Info

 • ประมวลภาพบรรยากาศงานสัมมนาการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างฯ

  | 2017-12-25 11:06:39

  เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 : สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานสัมมนา หัวข้อ "การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างเพื่อมีสิทธิยื่นเสนอราคาต่อหน่วยงานภาครัฐ" ณ The Grand Fourwings Convention Hotel โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวยุบล ปกป้อง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

  More Info

 • โครงการมิตซูบิชิ 5 ปีดูแลดีถึงใจ โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯที่สนใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น

  | 2017-12-19 13:01:43

  Best Offer of The Year!  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดโครงการมิตซูบิชิ 5 ปี ดูแลดีถึงใจ   โดยมอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ  ที่สนใจซื้อรถยนต์มิตซูบิชิทุกรุ่น ! !  สั่งจองด่วนตั้งแต่ 18 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561 เท่านั้น 

  สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสอบถามราคารถยนต์ฯ ได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์-TCA  ทาง Email : office@tca.or.th  และ Facebook หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภัสสร  ศุภมงคล โทร 02-251-4471-3 ต่อ 101   

   

  More Info

 • การประชุม ACF ครั้งที่ 44 ณ ประเทศสิงคโปร์

  | 2017-09-29 15:39:49

  ภาพข่าว : เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างสิงค์โปร์ หรือ SCAL เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม THE ASEAN CONSTRUCTORS FEDERATION ครั้งที่ 44 ณ Mandarin Orchard Singapore ประเทศสิงคโปร์ มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมจาก 8 ประเทศอาเซียน ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมาร์ และประเทศไทย

   

   

  More Info

 • “ส.ก่อสร้าง ผลักดัน ครม. มีมติให้ความช่วยเหลือเหตุอุทกภัยในภาคใต้”

  | 2017-08-31 13:55:49

  ตามที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นสถาบันกลางของผู้ประกอบการก่อสร้าง ได้นำเสนอรัฐบาลให้เร่งพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในภาคใต้ โดยความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือฯ และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือเวียนถึงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติแล้ว

  More Info

 • ประมวลรูปภาพภาพข่าว การประชุมพิเศษ The ASEAN Constructors Federation - ACF เรื่อง “The Development of ASEAN Construction Industry in the Previous Decades and Its Future”

  | 2017-08-16 14:38:05

  ภาพข่าว : (วันที่ 4 สิงหาคม 2560) ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมพิเศษ The ASEAN Constructors Federation - ACF เรื่อง “The Development of ASEAN Construction Industry in the Previous Decades and Its Future”  ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

   

  More Info

Page: 1 of 25 | << Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • ปีที่ 2047 NOVEMBER-DECEMBER 2017

Read MoreAll MagazineNL Development Public Company Limited BGF โครงการมิตซูบิซิ ACF Special Conference 2017 : Reports and Presentation บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ITD SCF