• โครงการต่อเนื่อง !!! ผนึกกองทัพเครื่องจักรงานก่อสร้างอย่างเต็มกำลัง

  | 2018-10-04 17:20:00

  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด ได้จัดโครงการโปรโมชั่นสุดพิเศษ !!! ผนึกกองทัพเครื่องจักรงานก่อสร้าง โดย มอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสั่งซื้อเครื่องจักร สั่งจองด่วนตั้งแต่  เดือนสิงหาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561  เท่านั้น

  สมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสอบถามราคาเครื่องจักร ได้ที่ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์-TCA  ทาง Email : office@tca.or.th  และ Facebook หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภัสสร  ศุภมงคล โทร 02-251-4471-3 ต่อ 101   

   

  More Info

 • นายกสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการบริหาร เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเพื่อแนะนำกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

  | 2018-09-28 11:56:55

  ภาพข่าว :: เมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2561 สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย นายอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม พร้อมด้วย นายกฤษดา จันทร์จำรัสแสง, นางสาวลิซ่า งามตระกูลพานิช อุปนายก และนายธนัท เวสารัชชานนท์ เลขาธิการ เข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เพื่อแนะนำกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่

  More Info

 • กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียน "แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ"

  | 2018-09-17 10:14:44

  กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือ ที่ กค(กรท) 0405.3/038416  "แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ"

  ดาวน์โหลดเอกสาร : ที่นี่

   
   

  More Info

 • การประชุม THE ASEAN CONSTRUCTORS FEDERATION (ACF) ครั้งที่ 46

  | 2018-09-12 15:24:20

  เมื่อวันที่ 7 กันยายน2561 ที่ผ่านมา สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม THE ASEAN CONSTRUCTORS FEDERATION (ACF) ครั้งที่ 46 ณ IMPACT Exhibition Center โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษแก่ที่ประชุมด้วย

  THE ASEAN CONSTRUCTORS FEDERATION (ACF) มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 8 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนาม เมียนมาร์ และประเทศไทย โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา ในเดือนมีนาคม 2562

  More Info

 • โครงการแคมเปญพิเศษ !!! รถขุดไฮดรอลิก John Deere

  | 2018-09-12 14:46:27

  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอสทีไอที จํากัด (SINO-THAI  INTERTRADE) ได้จัดโครงการโปรโมชั่นสุดพิเศษโดยแคมเปญพิเศษ !!! รถขุดไฮดรอลิก John Deere มอบส่วนลดพิเศษสำหรับสมาชิกสมาคมฯ ที่สนใจสั่งซื้อเครื่องจักร สั่งจองด่วนตั้งแต่ 1 กันยายน 2561 –  30 พฤศจิกายน 2561 เท่านั้น

  สมาชิกสมาคมฯที่สนใจสอบถามราคาเครื่องจักรได้ที่สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์-TCAทาง Email : office@tca.or.th  และ Facebook หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณประภัสสร  ศุภมงคล โทร 02-251-4471-3 ต่อ 101  

   

  More Info

 • ประมวลภาพงานเสวนา "ก่อสร้างไทยกับ THAILAND 4.0"

  | 2018-09-11 14:27:52

  สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานเสวนา “ก่อสร้างไทยกับ THAILAND 4.0” โดยมี คุณอังสุรัสมิ์ อารีกุล นายกสมาคม เป็นประธานเปิดงานฯ โดยในงานนี้สมาคมฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุปรีย์ ศรีสำราญ นักวิเคราะห์อาวุโส Economic Intelligence Center ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจและผลกระทบที่มีต่องานก่อสร้าง” และคุณวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ MD. Distribution and e-Channel Business SCG Cement-Building Materials บรรยายพิเศษ หัวข้อ “ภาพรวมการลงทุนในอาเซียนและ แนวโน้มการเติบโตของวัสดุก่อสร้างและงานรับเหมาก่อสร้าง”

   

  More Info

Page: 1 of 30 | << Previous 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
 • ปีที่ 2018 MARCH-APRIL 2018

Read MoreAll MagazineBGF บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ITD